Ammattitaitoinen ja luotettava maarakentaja uudisrakentamiseen ja saneerauskohteisiin

Terveen talon perusedellytyksiä ovat kuivat perustukset ja ehjä katto. Näistä kahdesta Invera Oy on keskittynyt rakennusten salaojitusten ja kuivatuksen parantamisiin ja piha-alueiden saneerauksiin.

 

Rakennuksen salaojajärjestelmä ja sadevesiviemäröinti on syytä rakentaa tai korjata jos on havaittavissa merkkejä kosteudesta perustus- tai alapohjarakenteissa. Salaojajärjestelmä ja sadevesiviemäröinti on järkevää rakentaa myös jo ennen kosteusvaurioiden syntymistä. Eritoten rinnepihoilla maanpinnan muotoilun ja perustusten salaojituksen merkitys vain lisääntyy kosteusvaurioiden aiheuttajana.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä heti!

050 413 8519

Mikael Vääräniemi, työpäällikkö

 

 

Tyypillisesti omakotitalon perustusten ja alapohjan kosteusvaurioita aiheuttavat:

 

- Salaojien puuttumisen tai toimimattomuuden vuoksi maaperän vesi nousee perustuksiin

- Katolta ränniä pitkin tulevat vedet valuvat perustuksien juureen

- Maanpinta ohjaa pintavedet rakennuksen vierelle

 

 

 

 

Kuivatusremontin yhteydessä toteutetaan tarvittaessa salaojajärjestelmä, rakennetaan sadevesiviemäröinti, uusitaan perustusten kosteus- ja routasuojaus sekä muotoillaan maanpinta ohjaamaan pintavedet pois rakennuksen läheisyydestä. Monesti työn yhteydessä uusitaan piha-alueen pintarakenteet ja istutuksia pihan ilmeen parantamiseksi.

 

Mikäli rakennuksessasi on merkkejä kosteudesta, tai jokin edellä mainituista aiheuttajista toteutuu, pyydä henkilömme käymään paikalla ja tekemään tilannekartoitus kiinteistöltänne. Kartoituksen jälkeen annamme teille tarjouksen tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta. Voimme tarvittaessa laatia suunnitelmat tarvittaviin toimenpiteisiin, avustaa rakennus- tai toimenpideluvan hakemisessa, hoidamme kaivuu- ja liittymäluvat kuntoon ja toteutamme sovitut toimenpiteet luotettavasti ja rehdisti sopimuksen mukaan.

 

 

Invera Maarakennus Invera Asunnot
Me olemme luottokelpoinen yritys Bisnode rating järjestelmän mukaan. Bisnode rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä.

 Copyright © 2017 - Invera Oy